shareIn de loop van de jaren heb ik een aantal thema’s en projecten uitgewerkt die ik graag op deze manier met je wil delen. Klik op de link om het project te openen. In een aantal gevallen is er extra digitaal ondersteuningsmateriaal te vinden op de Kieskast of op andere digitale plaatsen.

Project “De groene hand”, n.a.v. het gelijknamige kinderboek. Een spannend project met doelen uit diverse leergebieden. Er moeten 5 opdrachten uitgevoerd worden. Geschikt voor groep 4-5-6.  Klik hier voor het projectplan.

Project “Nederland Waterland”. Passend bij de doelen aardrijkskunde voor groep 7/8. Dit project richt zich op onderzoeksmatig en samenwerkend leren. Klik hier voor het project.

Project “Oorlog en Migratie” passend bij de leerdoelen geschiedenis en aardrijkskunde voor groep 6/7/8. In dit project wordt ook gewerkt aan doelen voor taal & spelling. Klik hier.

Project “Grote steden” passend bij de leerdoelen geschiedenis en aardrijkskunde voor groep 6/7/8. In dit project wordt ook gewerkt aan doelen voor taal & spelling. Klik hier.

Project “De boerderij van de toekomst” passend bij leerdoelen voor aardrijkskunde, taal en natuur voor groep 7/8. Dit project wordt ondersteund door een website dat wordt genoemd in het projectplan. Klik hier.

Opdrachtkaarten METEN. Doe-opdrachten meten in en rond de klas. Begrippen als lengte, breedte en hoogte komen voor in deze opdrachten. Klik hier voor het Word-bestand.

Advertenties