Schermafdruk 2017-10-16 20.48.00De maatschappij verandert snel. Het onderwijs zal zich daarop moeten aanpassen. De veranderingen die in het onderwijs een rol spelen staan helder beschreven in diverse rapporten. Deze kun je hier lezen:

In het Horizon-report van 2017 zie je de verwachte trend op zowel korte als lange termijn. Dit rapport is in het Engels.  Klik hier!

In het Vier in Balans-rapport dat je op Kennisnet kunt vinden lees je de huidige stand van zaken in het onderwijs. Je kunt het hier lezen!

In het Trendrapport staat wat je kunt verwachten in de nabije toekomst qua innovaties (op het gebied van ICT) binnen het onderwijs. Het rapport wil besturen en schoolleiding helpen bij het implementeren van innovaties door aan te geven waar de mogelijke knelpunten kunnen liggen. Ook draagt het daarvoor oplossingen aan. Klik hier!

Advertenties